• 14-10-2013 - GfK: bestedingen mannenmode juni-augustus stabiel

    De bestedingen aan mannenmode zijn in de afgelopen zomerperiode (juni tot en met augustus 2013) stabiel gebleven. Het aantal gekochte stuks is stabiel, terwijl het gemiddeld besteed bedrag per mannenmode-artikel licht is gedaald.

    Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn de bestedingen in de mannenmode van juni t/m augustus 2013 nagenoeg stabiel gebleven (-1%).

    Dit stemt overeen met de algemene tendens in de branche. De bestedingen aan mode in Nederland zijn in de periode juni t/m augustus 2013 nagenoeg gelijk aan de bestedingen aan kleding in dezelfde periode 2012 (-1%). Zowel het aantal gekochte stuks als het gemiddeld besteed bedrag zijn stabiel.

    link naar artikel